Corona sendte dette projekt til tælling.
Der kommer et eller endet nyt i 2021 :-)

 

Turen bliver et Fund Raising projekt

Indsamlingsnævnet har den 20. februar 2020 givet tilladelse til indsamlingen.
Der er nedsat en komité i henhold til gældende regler.

Midlerne skal anvendes til fordel for socialt dårligt stillede børn ved Ringkøbing - Skjern Kommune i samarbejde med "Børn og Familie(socialrådgivningen", Videbæk samt til socialt dårligt stillede børn i Filippinerne i forbindelse med skoler/hospitaler.

Man kan støtte projektet ved at donere fra 10 øre pr. kørt kilometer, eller man kan vælge at donere et fast beløb.

Indsamlingsnævnet beregner sig 1100 kr i gebyr for den godkendte tilladelse.
I følge deres retningslinier kan denne udgift indgå som en rimelig omlostning.
Men det bliver så også den eneste udgift til projekt Nord2020.

 

Nord2020

Reg. 8145    Kontonummer 2075523907
 

De gamle dagbøger fra 1995 kan læses her.

 

Regler for indsamlinger fra Indsamlingsnævnet
Privat: 3 ansvarlige danner en komité
Indsamlede penge skal indsættes på en konto i et pengeinstitut.
Kontoen skal være oprettet til dette specielle formål. og må ikke anvendes til andet.