For værdigt trængende

1996: Aalborg - Gibraltar - Aalborg. Børnenes Kontor.
1999: Nordkapp - Gibraltar. Hjerteforeningen.
2003. Rundt i Danmark. Aalborg Sygehus Nord. Børnekræftafdelingen.
2016 Vandretur 1100 km
2017 Vandretur 1100 k,
2020: Nord2020. Aflyst pga Covid19.
2023. Nord23. Afro-Asia Educare.