Sådan bliver man øresponsor:

Send en mail til clemmen48@yahoo.com
Mailen skal indeholde navn, adresse og telefonnummer.

 

Man kan sponsore fra 10 øre pr. km.
Det anslås til at blive ca 120 kr. i alt.
Der er ikke nogen grænse opad :-)

 

Man kan også vælge at give et fast beløb.

Hvis ikke andet nævnes, skriver jeg navn og postnummer på ørsponsorlisten.
Ønske om anonymitet respekteres naturligvis.

Når vandringen er vel overstået, vil vi kontakte alle øresponsorerne.
Der skal altså ikke betales nogen inden vandringen er afsluttet.