Regler for indsamlinger fra Indsamlingsnævnet
Privat: 3 ansvarlige danner en komité
Indsamlede penge skal indsættes på en konto i et pengeinstitut.
Kontoen skal være oprettet til dette specielle formål. og må ikke anvendes til andet.