Målgruppen.
Ferien skal være for den del af brugergruppen der har børn. Formålet er at give børnefamilier, der står i en udsat livssituation en ferie, så børnene kan komme tilbage efter sommerferien og fortælle om den ferie, de har været på.

Familier der hverken har personligt eller økonomisk overskud, til at tage på ferie med deres børn.

Målgruppen er enlige forældre og familier, hvor en eller begge forældre er på overførselsindkomst, som har hjemmeboende børn.
De forældre, der deltager, har udover at stå i en udsat livssituation en eller flere af følgende udfordringer: manglede sociale kompetencer, manglende socialt netværk, manglende uddannelse, tidligere misbrug.
Børnene i disse familier oplever, i forhold til andre børn, afvigelser i deres opvækst, pga forældrenes problemer.
Målet og håbet er, at der skabes nye netværk, som både er til gavn og glæde for børn og forældre.
Forældrene får muligheden for at give børnene en god oplevelse og give den opmærksomhed, børnene har brug for.

Målet er også at understøtte forældrenes sociale kompetencer, gennem de nye relationer, der skabes på sådan en ferie.